NG TRAX

NG TRAX PODCAST

NG Trax Radio Show 01 w/ Nima Gorji- March 2017

@ IBIZA GLOBAL RADIO #001

NG Trax Radio Show 02 w/ Shoxy - April 2017

@ IBIZA GLOBAL RADIO #002

RADIO

NG Trax Radio Show 03 w/ Kevin Cook - May 2017

@ IBIZA GLOBAL RADIO #003

RADIO

NG Trax Radio Show 05 w/ Miroloja - July 2017

@ IBIZA GLOBAL RADIO #005

RADIO

Nima Gorji Dec 13th 2018 At Ibiza Global Radio